Studera automatiseringsteknik

För dig som är intresserad av teknik och funderar på inriktning för studier är automatiseringsteknik ett intressant område. Här finns det många möjligheter till att utvecklas och hitta en spännande nisch att fokusera på.

I Sverige går det att läsa olika typer av kurser och program inom automatiseringsteknik beroende på vad du är ute efter. Här kan du läsa mer om aktuella teknikstudier.

Rätt typ av utbildning

Oavsett vad du är på jakt efter kan du läsa automatiseringsteknik på flera lärosäten i Sverige. Vill du ha en universitetsexamen kan du välja ingenjörsinriktningar på de stora universiteten. Men det går även att läsa kurser på högskolenivå eller som en vidareutbildning.

Chalmers i Göteborg, Linköpings Universitet och Luleå tekniska Universitet är tre bra alternativ för dig som vill läsa teknik på högsta utbildningsnivå. Är du redan anställd på ett företag och vill lära dig mer om automatisering kan du rådfråga din arbetsgivare. Idag finns många möjligheter för företag att utbilda personal med hjälp av bidrag.

Tänk också på bredden

Ofta är det till din fördel att ha en viss bredd i din kunskap. Ska du studera automatiseringsteknik kan det alltså vara bra att inte uteslutet välja en typ av område. Försök alltid att skapa en grundläggande kunskap som du sedan kan nischa mot ett speciellt kunskapsfält.