Category: Automatiseringsteknik

  • Vad är AI-teknik?

    Vad är AI-teknik?

    AI står för “artificiell intelligens” och är ett tema som blivit allt mer aktuellt på senare år i takt med att utvecklingen snabbat på. Det är en teknik som av allt att döma kommer att vara ledande i framtiden. Här kan du läsa mer om vad AI innebär och på vilket sätt den påverkar det […]

  • Studera automatiseringsteknik

    Studera automatiseringsteknik

    För dig som är intresserad av teknik och funderar på inriktning för studier är automatiseringsteknik ett intressant område. Här finns det många möjligheter till att utvecklas och hitta en spännande nisch att fokusera på. I Sverige går det att läsa olika typer av kurser och program inom automatiseringsteknik beroende på vad du är ute efter. […]