Teknik och automation på lager

Under det senaste decenniet har lagerautomation ökat starkt, och den globala marknaden är nu värd över 21 miljarder dollar. Men fortfarande saknar 80 % av lagren automatisering, vilket innebär att det finns en stor potential för teknisk utveckling på området. Inom lagerautomation kombineras mjuk- och hårdvara, vilket optimerar lagerhanteringen och minskar kostnaderna.

Med hjälp av lagerautomation från e-motions går det att förbättra noggrannheten i verksamhetens processer. Behovet av manuell arbetskraft minskar, och lösningen kan skräddarsys helt efter företagets behov. Ljusindikatorer ger en tydlig guide åt plockningen, vilket höjer precision och hastighet. Allt fler företag upptäcker fördelarna med e-motions automatiska lagerhantering, när de ser hur automatiserade processer minskar orderfel, ger korrekta leveranser och höjer kundnöjdheten.

Ny teknik för lagerautomation

Lagerautomation växer kraftigt, särskilt inom e-handel. Men många e-handlare är osäkra kring de tekniska lösningarna. De undrar hur implementationen går till och vilka val som är bäst. Lagerhanteringen är den mest arbetsintensiva delen av att bedriva e-handel, och automationen minskar de manuella processerna. Innan man börjar införa lagerautomation i företaget är det klokt att ha bra koll på alla aspekter av verksamheten. Behoven behöver kartläggas och information delas med alla ansvariga på området. Ju högre transparens desto bättre blir slutlösningen.

Teknik kan vara en enkel lösning för att förbättra effektivitet och lönsamhet inom e-handel. Men det är fortfarande väldigt viktigt att få interaktion mellan teknik och människor att fungera. Här behöver företaget ta hänsyn till faktorer som volym på sortimentet, mängd transport jämfört med omsättning och orderflöde. Det finns flera fördelar i att ha ett lågt fraktpris och samtidigt försöka hålla en hög hållbarhet, då många kunder idag prioriterar ett lägre klimatavtryck när de väljer butik. När det gäller större verksamheter kan mängden lageryta utgöra en flaskhals. Men med ny teknik och lagerautomation från e-motions går det att automatisera fler steg i hanteringen och på så vis öka kapaciteten.

Dags att effektivisera arbetet

Många företag skulle tjäna på att göra en del av processen automatisk. Det är inte i alla företag och industrier som detta är möjligt, men om automatisering är möjlig kan du känna dig säker på att det kommer vara lönsamt för ditt företag i det långa loppet. Tanken med automatisering är inte att ersätta arbetskraft utan att effektivisera den och frigöra resurser som istället kan användas någon annanstans.
Om du är intresserad av att effektivisera ditt företag bör du ta en titt på RPA teknologi som utvecklas av Precio fishbone och är intelligent automation som är skapad för att effektivisera ditt företag.

Tanken är att man ska minska risken för mänskliga misstag, förbättra noggrannheten och givetvis öka säkerheten i processen. RPA går ständigt framåt i utvecklingen och blir bättre i rasande fart. Du behöver dock inte oroa dig, även om målet är att robotar ska fungera som människor är vi inte där ännu och sannolikt kommer robotar aldrig helt kunna ersätta mänsklig arbetskraft. Däremot kommer de att kunna frigöra mänsklig arbetskraft och låta den göra jobb där den behövs bättre. Robotar är idag utmärkta för arbete som är väldigt upprepande och även där det behövs mycket styrka. Genom att använda sig av robotar vid hårt arbete minskar man risken för personskador och det finns även en del andra fördelar med detta. Robotteknik kan som exempel arbeta dygnet runt och behöver inte pauser på samma sätt som människor. De blir helt enkelt inte trötta utan håller samma energinivå.

Använd marketing automation

Tekniken går framåt och gör saker och ting allt enklare för oss. Det gäller inte minst för företag, som kan använda sig av teknik, för att på ett enklare och mer effektivt sätt utföra sina arbetsuppgifter. Ett exempel på det är något som kallas för marketing automation. Men vad är marketing automation för något egentligen? Kort sagt är det en automatiserad teknik som gör det möjligt att sköta exempelvis kommunikation med kunder via sms och mejl på ett automatiserat sätt. Istället för att skicka ut tusentals nyhetsbrev manuellt, kan man automatisera den processen och på så vis få massor med tid över för annat.

Ju mer automatisering ett företag kan skaffa sig, desto bättre och effektivare blir företaget och det är viktigt om företaget vill utvecklas bättre. Oftast är det en win-win på flera sätt, eftersom automatiseringar innebär att det krävs mindre tid och resurser för att utföra en uppgift, samtidigt som det oftast är möjligt att utföra fler uppgifter på en bråkdel av tiden. Med andra ord är automatiseringar ett måste för företag som vill ligga i framkant. I vissa fall kan det dock leda till uppsägningar, men inte alltid.
Istället kan den mänskliga arbetskraften riktas där den gör som mest nytta, vart det än må vara.

Vad är AI-teknik?

AI står för ”artificiell intelligens” och är ett tema som blivit allt mer aktuellt på senare år i takt med att utvecklingen snabbat på. Det är en teknik som av allt att döma kommer att vara ledande i framtiden.

Här kan du läsa mer om vad AI innebär och på vilket sätt den påverkar det typ av liv människor lever.

AI idag

Även om artificiell intelligens funnits i över 50 år är den moderna varianten revolutionerande eftersom den gör det möjligt för diverse tekniska system att förstå omgivningen. Olika AI-system klarar av att anpassa sättet de arbetar på genom att utgå från tidigare åtgärder. Dessutom är de självständiga och jobbar med ett konkret syfte för att uppnå något bestämt. Datorn tar emot information och behandlar sedan den vidare innan ett svar ges i form av en handling eller åtgärd.

Nyttan med AI

AI har en stor nytta för samhället och medborgares vardag av flera anledningar. Den kan förbättra sjukvård, göra trafiken säkrare och ta fram mer hållbara lösningar. Dessutom kan AI göra det enklare att ta del av information och även studier på distans.

Inom politiken är AI en viktig punkt på agendan för framtiden eftersom det är en teknik som tros kunna bidra med stor nytta inom flera områden. Dessutom för att stärka demokratin.

Studera automatiseringsteknik

För dig som är intresserad av teknik och funderar på inriktning för studier är automatiseringsteknik ett intressant område. Här finns det många möjligheter till att utvecklas och hitta en spännande nisch att fokusera på.

I Sverige går det att läsa olika typer av kurser och program inom automatiseringsteknik beroende på vad du är ute efter. Här kan du läsa mer om aktuella teknikstudier.

Rätt typ av utbildning

Oavsett vad du är på jakt efter kan du läsa automatiseringsteknik på flera lärosäten i Sverige. Vill du ha en universitetsexamen kan du välja ingenjörsinriktningar på de stora universiteten. Men det går även att läsa kurser på högskolenivå eller som en vidareutbildning.

Chalmers i Göteborg, Linköpings Universitet och Luleå tekniska Universitet är tre bra alternativ för dig som vill läsa teknik på högsta utbildningsnivå. Är du redan anställd på ett företag och vill lära dig mer om automatisering kan du rådfråga din arbetsgivare. Idag finns många möjligheter för företag att utbilda personal med hjälp av bidrag.

Tänk också på bredden

Ofta är det till din fördel att ha en viss bredd i din kunskap. Ska du studera automatiseringsteknik kan det alltså vara bra att inte uteslutet välja en typ av område. Försök alltid att skapa en grundläggande kunskap som du sedan kan nischa mot ett speciellt kunskapsfält.