Teknik och automation på lager

Under det senaste decenniet har lagerautomation ökat starkt, och den globala marknaden är nu värd över 21 miljarder dollar. Men fortfarande saknar 80 % av lagren automatisering, vilket innebär att det finns en stor potential för teknisk utveckling på området. Inom lagerautomation kombineras mjuk- och hårdvara, vilket optimerar lagerhanteringen och minskar kostnaderna.

Med hjälp av lagerautomation från e-motions går det att förbättra noggrannheten i verksamhetens processer. Behovet av manuell arbetskraft minskar, och lösningen kan skräddarsys helt efter företagets behov. Ljusindikatorer ger en tydlig guide åt plockningen, vilket höjer precision och hastighet. Allt fler företag upptäcker fördelarna med e-motions automatiska lagerhantering, när de ser hur automatiserade processer minskar orderfel, ger korrekta leveranser och höjer kundnöjdheten.

Ny teknik för lagerautomation

Lagerautomation växer kraftigt, särskilt inom e-handel. Men många e-handlare är osäkra kring de tekniska lösningarna. De undrar hur implementationen går till och vilka val som är bäst. Lagerhanteringen är den mest arbetsintensiva delen av att bedriva e-handel, och automationen minskar de manuella processerna. Innan man börjar införa lagerautomation i företaget är det klokt att ha bra koll på alla aspekter av verksamheten. Behoven behöver kartläggas och information delas med alla ansvariga på området. Ju högre transparens desto bättre blir slutlösningen.

Teknik kan vara en enkel lösning för att förbättra effektivitet och lönsamhet inom e-handel. Men det är fortfarande väldigt viktigt att få interaktion mellan teknik och människor att fungera. Här behöver företaget ta hänsyn till faktorer som volym på sortimentet, mängd transport jämfört med omsättning och orderflöde. Det finns flera fördelar i att ha ett lågt fraktpris och samtidigt försöka hålla en hög hållbarhet, då många kunder idag prioriterar ett lägre klimatavtryck när de väljer butik. När det gäller större verksamheter kan mängden lageryta utgöra en flaskhals. Men med ny teknik och lagerautomation från e-motions går det att automatisera fler steg i hanteringen och på så vis öka kapaciteten.