Teknik och startups

IoT revolutionerar samhället

Begreppet IoT har nu funnits med en längre tid och tillsammans med smart teknik har det stor betydelse för samhällsutvecklingen. Den här typen av ny teknik effektiviserar och förbättrar processer, arbetsflöden och gör även vardagen enklare för gemene man. Det går dock snabbt och därför är det svårt att förstå den makt IoT faktiskt har.

Häng med för att lära dig mer om begreppet IoT och smart teknik. Läs mer om på vilket sätt det revolutionerar samhället.

Vad är IoT?

Begreppet kommer från engelskan och står för ”Internet of Things”, det vill säga sakernas internet. Det syftar till den teknik som går ut på att saker, föremål och objekt kan styras via elektronik och uppkoppling. En inbyggd elektronik och stabil internetuppkoppling är grunden i IoT-tekniken.

Som begrepp har IoT funnits med ett längre tag, men det är på senare år det fått stort genomslag i samhället. Numer är IoT något du kan använda på arbetsplatsen, i hemmet och inom infrastruktur.

Varför IoT?

När de första smarta IoT-lösningarna presenterades var internet inte lika utbrett och standardiserat som idag. Men i takt med att hushållen kopplats upp mot internet och även samhället i sig har IoT haft en allt mer revolutionerande roll.

Det går att efterlikna IoT med människans unika sinnen eftersom sensorerna i tekniken fungerar på ett liknande sätt. En sensor som är inbyggd i ett föremål kan upptäcka olika typer av data, en lampa kan exempelvis känna om det är ljust eller mörkt. När en sensor sedan kopplas upp till ett internetnätverk kan den här typen av information/signaler/data förmedlas på sekunden. Ofta brukar ordet ”realtid” användas i samband med IoT-teknik och det är något som har stort värde inom många användningsområden.

IoT förbättrar, effektiviserar och säkrar

Eftersom att IoT dels kopplar upp saker mot internet, dels även sammankopplar olika föremål blir resultatet än mer betydelsefullt. Det är just den här biten som gör att IoT har öppnat upp för helt nya möjligheter. Smarta innovativa tjänster har kunnat utvecklas tack vare den optimala tekniken.

Idag är IoT ett viktigt inslag i exempelvis trafiksäkerhet och trygghet i hem och hushåll. En trafikerad väg kan bland annat dela information med bilar som kör på den och samtidigt kan bilarna dela data med varandra. Det minskar avsevärt risken för olyckor genom att avisera i realtid.

I hemmet är IoT ofta en form av trygghetsåtgärd och kan exempelvis finnas i brandvarnare som kopplas samman med andra installationer såsom dörrar. Skulle brandvarnaren upptäcka rök eller brand sänder den information till dörrarna som stängs för att undvika att branden sprids.

Dessutom är IoT-lösningar kostnadseffektivt för samhället i sig eftersom medvetenheten ökar bland gemene man. När elektronik, uppvärmning och så vidare kan styras och kontrolleras minskar onödiga kostnader. Det är också en teknik som är hållbar och bra för miljön.