Teknik och startups

IoT revolutionerar samhället

Begreppet IoT har nu funnits med en längre tid och tillsammans med smart teknik har det stor betydelse för samhällsutvecklingen. Den här typen av ny teknik effektiviserar och förbättrar processer, arbetsflöden och gör även vardagen enklare för gemene man. Det går dock snabbt och därför är det svårt att förstå den makt IoT faktiskt har.

Häng med för att lära dig mer om begreppet IoT och smart teknik. Läs mer om på vilket sätt det revolutionerar samhället.

Vad är IoT?

Begreppet kommer från engelskan och står för ”Internet of Things”, det vill säga sakernas internet. Det syftar till den teknik som går ut på att saker, föremål och objekt kan styras via elektronik och uppkoppling. En inbyggd elektronik och stabil internetuppkoppling är grunden i IoT-tekniken.

Som begrepp har IoT funnits med ett längre tag, men det är på senare år det fått stort genomslag i samhället. Numer är IoT något du kan använda på arbetsplatsen, i hemmet och inom infrastruktur.

Varför IoT?

När de första smarta IoT-lösningarna presenterades var internet inte lika utbrett och standardiserat som idag. Men i takt med att hushållen kopplats upp mot internet och även samhället i sig har IoT haft en allt mer revolutionerande roll.

Det går att efterlikna IoT med människans unika sinnen eftersom sensorerna i tekniken fungerar på ett liknande sätt. En sensor som är inbyggd i ett föremål kan upptäcka olika typer av data, en lampa kan exempelvis känna om det är ljust eller mörkt. När en sensor sedan kopplas upp till ett internetnätverk kan den här typen av information/signaler/data förmedlas på sekunden. Ofta brukar ordet ”realtid” användas i samband med IoT-teknik och det är något som har stort värde inom många användningsområden.

IoT förbättrar, effektiviserar och säkrar

Eftersom att IoT dels kopplar upp saker mot internet, dels även sammankopplar olika föremål blir resultatet än mer betydelsefullt. Det är just den här biten som gör att IoT har öppnat upp för helt nya möjligheter. Smarta innovativa tjänster har kunnat utvecklas tack vare den optimala tekniken.

Idag är IoT ett viktigt inslag i exempelvis trafiksäkerhet och trygghet i hem och hushåll. En trafikerad väg kan bland annat dela information med bilar som kör på den och samtidigt kan bilarna dela data med varandra. Det minskar avsevärt risken för olyckor genom att avisera i realtid.

I hemmet är IoT ofta en form av trygghetsåtgärd och kan exempelvis finnas i brandvarnare som kopplas samman med andra installationer såsom dörrar. Skulle brandvarnaren upptäcka rök eller brand sänder den information till dörrarna som stängs för att undvika att branden sprids.

Dessutom är IoT-lösningar kostnadseffektivt för samhället i sig eftersom medvetenheten ökar bland gemene man. När elektronik, uppvärmning och så vidare kan styras och kontrolleras minskar onödiga kostnader. Det är också en teknik som är hållbar och bra för miljön.

Det smarta hemmet

En upplyst uppfart, ett perfekt uppvärmt hem och sänkt elräkning? Med IoT och den smarta tekniken behöver du inte längre leva i en komplicerad tillvaro. Tekniken hjälper dig att kontrollera och styra ditt hem.

Det smarta hemmet är mer på tapeten än någonsin och nya lösningar lanseras frekvent. Häng med för att lära dig mer om det smarta hemmet.

Vad innebär ett ”smart hem”?

Uttrycket att leva i ett ”smart hem” är förvisso inget nytt utan har funnits i ett par decennier. Men det som begreppet syftar på när det nämns idag är inte helt samma sak som tidigare. Det är bland annat IoT som bidragit till det moderna smarta hemmet. Våra hem och hushåll har börjat bli riktigt smarta.

Kortfattat innebär ett smart hem att du har funktioner i hemmet som är automatiserade och går att styra med din mobila enhet. Det är internet som gör det möjligt för olika föremål att kopplas samman, vilket du sedan enkelt sköter. Den nya och moderna smarta hem-tekniken är väldigt anpassbar och gör det möjligt att ge just ditt hem rätt lösningar.

Hur kan ett smart hem se ut?

Det finns många sätt att göra ditt hem smartare och det är ofta en fråga om ekonomi samt behov. Att allt fler svenskar väljer smarta lösningar i hemmet är dock ett faktum. Grundläggande saker som ofta ingår i det smarta hemmet är kontrollerad belysning, värmesystem och larm. Du kan sköta belysningen på uppfarten via din mobila enhet, när du åker från jobbet fjärrstyr du den och du kan köra in på en upplyst tomt. Samma gäller uppvärmningen som du kan styra så att huset har ett optimalt klimat. Skulle någon objuden komma till huset sänder larmet information även om du inte är hemma.

Därutöver finns det även mer avancerade lösningar som förenklar och underlättar för dig. Vad sägs om att väckarklockan ringer tidigare om det kommit snö under natten och risken för köbildning är större? Eller att du ställer in en gratäng i ugnen när du åker till jobbet och att den sedan gör jobbet på egen hand när du fjärrstyr den på eftermiddagen?

Kostnadseffektivt med smarta lösningar

När det gäller hushållskostnader är det smarta hemmet en hållbar investering. Lösningar som utgår från den smarta tekniken bidrar direkt till en bättre kostnadskontroll. Du kan effektivisera hemmet och få mer pengar i plånboken. Smarta lösningar hjälper dig att tvätta när elen är billig, ha en jämn uppvärmning i hemmet utan att slösa på el i onödan. Samma sak gäller vattenförbrukningen som går att kontrollera och ekonomisera med hjälp av smart teknik.