Vad är AI-teknik?

AI står för ”artificiell intelligens” och är ett tema som blivit allt mer aktuellt på senare år i takt med att utvecklingen snabbat på. Det är en teknik som av allt att döma kommer att vara ledande i framtiden.

Här kan du läsa mer om vad AI innebär och på vilket sätt den påverkar det typ av liv människor lever.

AI idag

Även om artificiell intelligens funnits i över 50 år är den moderna varianten revolutionerande eftersom den gör det möjligt för diverse tekniska system att förstå omgivningen. Olika AI-system klarar av att anpassa sättet de arbetar på genom att utgå från tidigare åtgärder. Dessutom är de självständiga och jobbar med ett konkret syfte för att uppnå något bestämt. Datorn tar emot information och behandlar sedan den vidare innan ett svar ges i form av en handling eller åtgärd.

Nyttan med AI

AI har en stor nytta för samhället och medborgares vardag av flera anledningar. Den kan förbättra sjukvård, göra trafiken säkrare och ta fram mer hållbara lösningar. Dessutom kan AI göra det enklare att ta del av information och även studier på distans.

Inom politiken är AI en viktig punkt på agendan för framtiden eftersom det är en teknik som tros kunna bidra med stor nytta inom flera områden. Dessutom för att stärka demokratin.

Studera automatiseringsteknik

För dig som är intresserad av teknik och funderar på inriktning för studier är automatiseringsteknik ett intressant område. Här finns det många möjligheter till att utvecklas och hitta en spännande nisch att fokusera på.

I Sverige går det att läsa olika typer av kurser och program inom automatiseringsteknik beroende på vad du är ute efter. Här kan du läsa mer om aktuella teknikstudier.

Rätt typ av utbildning

Oavsett vad du är på jakt efter kan du läsa automatiseringsteknik på flera lärosäten i Sverige. Vill du ha en universitetsexamen kan du välja ingenjörsinriktningar på de stora universiteten. Men det går även att läsa kurser på högskolenivå eller som en vidareutbildning.

Chalmers i Göteborg, Linköpings Universitet och Luleå tekniska Universitet är tre bra alternativ för dig som vill läsa teknik på högsta utbildningsnivå. Är du redan anställd på ett företag och vill lära dig mer om automatisering kan du rådfråga din arbetsgivare. Idag finns många möjligheter för företag att utbilda personal med hjälp av bidrag.

Tänk också på bredden

Ofta är det till din fördel att ha en viss bredd i din kunskap. Ska du studera automatiseringsteknik kan det alltså vara bra att inte uteslutet välja en typ av område. Försök alltid att skapa en grundläggande kunskap som du sedan kan nischa mot ett speciellt kunskapsfält.

Starta tech-startup

Är du intresserad av teknik eller sitter på en smart idé som kan fungera som affärskoncept? Då är startup-formen ett alternativ att se närmare på. I Sverige satsar regeringen stora resurser på att hjälpa startups inom tech-kategorin.

Vill du lära dig hur du startar en startup? Här får du några inledande tips.

Vad innebär ”startup”?

Begreppet startup är inte en form av bolagstyp utan mer hur du arbetar med projektet. Är du entreprenör och sitter på en idé är startup en skalbar affärsmodell som bidrar till att den ursprungliga idén finslipas i rätt riktning. Det finns alltså inte någon bestämd och fastslagen produkt eller modell inledningsvis utan utvecklingen sker längs vägen.

Teknikbranschen ledande inom startups

I Sverige är det framför allt tech-företag som återfinns inom startup-kategorin. Tidningen Ny Teknik listade nyligen landets 33 främsta startups och däribland återfinns åtskilliga tech-projekt som fokuserar på teknik, digitalisering och innovation.

Det går att finansiera din startup på olika sätt och som tech-företag kan du även söka bidrag. Dels i Sverige, men även från EU. Behöver du ta ett banklån kan det också gå att ansöka om förmånliga upplägg för tech-startups. Det bästa är dock att i tidig fas hitta en seriös och engagerad investerare.